Skidcar

En svensk uppfinning

SKIDCAR är ett modernt och pedagogiskt hjälpmedel när det gäller förarutbildning.

SKIDCAR är en svensk uppfinning som uppmärksammats av utbildare över hela världen när det gäller dess förträfflighet att belysa olika situationer som kan uppstå vid en risksituation.

SKIDCAR består av en ställning som skruvas fast under bilen. SKIDCAR nyttjar det faktum att ju mindre ett bilhjul trycks mot marken desto mindre blir friktionen. Så SKIDCAR lyfter upp bilens hjul från marken till önskad friktion. Om hjulen lyfts helt och hållet så är friktionen mellan bil och underlag noll och motsvarar ren vattenplaning.

SKIDCAR lyfter fram- och bakhjulen oberoende av varandra för att på så sätt enkelt och pedagogisk kunna åskådliggöra över- respektive understyrning. Mellan fullfriktion och noll finns ett oändligt antal friktionsvärden. Alla dessa friktionsvärden är teoretiskt möjliga att erhålla med SKIDCAR. I och med att alla friktionsvärden kan erhållas går det också att simulera så gott som alla typer av halka.

Manövreringen av SKIDCAR sköts av läraren som sitter på passagerarplats bredvid eleven.

SKIDCAR tillverkas och marknadsförs av Cedergrens Mekaniska Verkstad i Klintehamn. Om du är intresserad av mer teknisk information eller att komma i kontakt med tillverkaren så nås de på www.skidcar.se eller info@skidcar.seKör Svenskt!

Kör SKIDCAR!