Övningar på halkbanan

Risk 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Utbildningen är praktiskt inriktad och skall göra dig medveten om riskerna med bilkörning när väglaget gör så att hastigheten påverkar bilens beteende, om kritiska situationer och farliga beteenden som kan skapa trafikolyckor. Du får prova att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och bilens begränsningar.

Dessa situationer kan inträffa i de lägen när t.ex. ett djur springer upp framför oss på vägen, en bil kör ut framför oss i en korsning, från en sidoväg eller en person springer ut framför en buss etc. etc.

Dessa nödsituationer kan delas in i tre svårighetsnivåer beroende på hastighet, avståndet fram till hindret, väglag och däckens skick.

  1. Det dyker upp något framför bilen men på ett avstånd så att vi hinner stanna innan vi kör på hindret. Här behöver vi endast koncentrera oss på att uppnå en så kort och rak bromssträcka som möjligt.
  2. Nu är avståndet kortare till hindret vilket innebär att vi inte hinner stanna. Trots panikinbromsning hinner vi bara sänka farten från tex. 80 till 60 km/h och tvingas göra en kraftig undanmanöver.
  3. Situationer där vi inte hinner bromsa ner farten utan bara väja inträffar oftast i mörker när farten är för hög och vi har ett mycket begränsat synfält pga. av mörkret. Här stå något plötsligt framför bilen på ett sådant avstånd att vi hinner oftast bara vrida ratten för att undvika en kollision vilket startar ett våldsamt kraftspel i bilen som är mycket svårt att klara av. Dessa saker måste upplevas praktiskt för att man skall förstå