Riskutbildning

”Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet. Riskutbildningen omfattar nu två delar:

  • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
  • Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden får inte ha gått ut. Detta gäller även för dig som har haft ett körkort tidigare och ska göra ett nytt förarprov.
Riskutbildningen kan genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen.” (www.korkortsportalen.se).
Hos oss på Bromma Halkbana kan du genomföra riskutbildning del 2 för B-körkort.

Tanken med riskutbildning del 2 är att du under säkra förhållanden går igenom tänkbara scenarier av de vanligaste olyckssituationerna som förekommer i trafiken.

Hos Bromma Halkbana är läraren med i bilen under hela riskutbildningen för att leda de diskussioner som uppstår i bilen. Tanken med riskutbildning del 2 är att man i grupp får uppleva olika situationer. Sedan diskuterar man med de övriga i gruppen orsak och samband, för att reda ut hur man bör undvika en sådan situation. Man får framför allt se hur man själv reagerar och vad man klarar av och man kan jämföra sig med de övriga eleverna.

Hos Bromma Halkbana så åker vi även med som en trygghet och säkerhet för er som genomför vår riskutbildning. Detta är uppskattat av våra elever, dels för att man känner sig tryggare eftersom vi kan ingripa ifall det behövs. Men även att vi kan ge direkt feedback på det som sker och svara på de frågor som uppstår. Vi kan också förtydliga uppgifterna om det behövs för att ni ska förstå vad vi menar. Det vi tycker är viktigt är att vi kan ha en direkt kommunikation exakt när frågan/problemet uppstår, för sparar man diskussionen bara en liten stund är det lätt man glömt något pga. att nya frågor dykt upp.

Riskutbildningen är ju ett av de viktigaste momenten i din utbildning, att förstå och värdera risker, så det gäller att du tar tillvara på den tid som du lägger ner på den här riskutbildningen, så att du får ut det mesta av det.