Bromma(1)

Historik

Halkbana - Riskutbildning

Den första halkbanan togs i bruk 1969 men kravet på halkbanan kom först 1974 och startade då i Kinnekulle, Göteborg, Kumla och Gillinge.

I dag har man passerat 40 halkbanor/trafikövningsplatser.

Från början var utbildningen på halkbana inriktad på färdighetsträning och enbart körning på halt underlag. Men från 2004 ändrade man inriktningen från halkutbildning till riskutbildning, och den har förfinats ytterligare, till att nu inte enbart inrikta sig på de situationer som kan ske vintertid utan belyser nu de risker som kan ske under hela året. Här vill man nu lyfta fram de vanligaste olyckstyperna och diskutera fram vad orsakerna kan vara att de uppkommer, och hur man bäst kan förhindra att det uppkommer.

År 1986 bildades Jim Lindkvist AB och ägnade sig då i första hand åt vidareutbildning av företag och dess chaufförer i halkkörning. Då utbildade vi folk på plats, med hjälp av skidcar, som man lätt kan flytta och bedriva utbildning med om det bara finns en tillräckligt stor asfaltsyta att köra på. Vi var då verksamma från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Jim Lindkvist som grundade företaget kom då från NTF där han var utbildningschef under flera år. Här beskriver NTF själv verksamheten i sin folder, 100 år av trafiksäkerhet, ”En betydande verksamhet under främst 1960-talet var praktiska bilkörningskurser. NTF anordnade en mängd kurser för instruktörer i motororganisationerna och från kommuner i hela landet. Särskilt populära var vinterkurserna i Östersund. Vinterkörningsövningarna var embryot till dagens övningar på halkbanor. Så småningom gjordes också specialinriktade kurser för olika företag”. Dessa kurser leddes av Jim Lindkvist och som förutom vinterkurserna även omfattade landsvägs-, stads- och mörkerkörning. Jag hade förmånen att arbeta tillsammans med min far i många år och kunde dra fördel och lära mig av den kunskap och de erfarenheter han hade av trafiksäkerhetsarbete. Vilket borgar för att det finns en lång erfarenhet och ett gediget kunnande när det gäller utbildning i trafiksäkerhet och belysa risker i trafiken på Bromma halkbana och Tullinge halkbana.

1989 öppnade vi Bromma halkbana för utbildning av blivande körkortstagare och ca 10 år senare även Tullinge halkbana.


Så när det nu är dags för din riskutbildning så är du välkommen till oss på Bromma halkbana och Tullinge halkbana.


Peder Lindqvist